Naar de navigatie

Handboek Duurzame Monumentenzorg. Theorie en praktijk van duurzaam monumentenbeheer

Aan de hand van tientallen voorbeelden worden praktische handvatten gegeven voor het laten samen gaan van monumentale waarden en duurzaamheidsmaatregelen. Verschillende strategieën worden uiteengezet en door middel van een zogenoemd DuMo profiel zijn de verschillende maatregelen met elkaar te vergelijken en te ijken met andere voorbeelden. Een (digitaal) rekenmodel is afzonderlijk te bestellen/downloaden.

In het voorwoord schrijven de ministers voor Cultuur en Wonen, Wijken en Integratie dat de ambities binnen de monumentenzorg en duurzaam bouwen erg op elkaar lijken. Gaat het bij de monumentenzorg om maximaal behoud en levensduurverlenging van gebouw en materiaal, bij duurzaam bouwen gaat het om zuinige omgang met grondstoffen en hergebruik van materiaal.

Monumenten vragen, anders dan andere gebouwen, extra aandacht vanuit hun cultuurhistorische waarde. De auteurs beschrijven dit als de mate van 'aanraakbaarheid' van een gebouw dat bepaald wordt door onder andere de zeldzaamheid van een gebouw, de betekenis, het belang voor de omgeving en de technische staat waarin het verkeert. Bij duurzaamheid gaat het om thema’s als energiegebruik, materiaalkeuze, binnenklimaat en comfort.

In het meer theoretische gedeelte van het boek wordt een overzicht gegeven van verschillende strategieën die gehanteerd kunnen worden voor verschillende monumenten met een andere mate van 'aanraakbaarheid' enerzijds en verschillende duurzaamheidmaatregelen anderzijds. Naast de basisstrategieën die uitgangspunt zijn bij ingrepen in monumentale gebouwen (oa minimale ingrepen doen, reversibiliteit nastreven, passend gebruik zoeken) worden strategieën getoond die gekoppeld zijn aan onder meer het thema materiaalgebruik (hergebruik, gebruik van milieubewuste materialen), het thema energiehuishouding (gebruik van nieuwe installaties, na-isolatie), de waterhuishouding (gebruik van regenwater, drinkwaterbesparende maatregelen), het beheer (bescherming van planten en dieren, onderhoud) tot en met het thema ontwerp (afweging van belangen, afstemming restauratiestrategie op DuMo profiel). Alle strategieën worden uitvoerig beschreven en zijn voorzien van fotovoorbeelden met onderschriften.

In het meer dan 100 bladzijdes beslaande praktijkdeel van het boek worden uitvoerig vier casestudies beschreven die begeleid zijn vóór de uitvoeringsfase tot en met de oplevering. Daarnaast worden 13 voorbeelden beschreven die eerder zijn gerealiseerd en nu vanuit een DuMo perspectief zijn geëvalueerd. De voorbeelden variëren van hergebruik/herbestemming van kerken, woonhuizen, fabrieken, silo’s en kantoren. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Van Nellefabriek, het Groothandelsgebouw en Slot Loevestein.

Auteur(s): 
EJ Nusselder (red), EJ Nusselder (Monumentenzorg), H. van de Ven (RCE), Michiel Haas en Birgit Dulski (NIBE)
ISBN / ISSN: 
978-90-5367-484-0
Uitgever: 
SBR
Jaar van uitgifte: 
2011
Te verkrijgen via: 

www.sbrcurnet.nl En in te zien bij de bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed