Naar de navigatie

Netwerk

Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN)
AEN is in 2010 opgericht om het agrarische erfgoed dat Nederland rijk is te beschermen, te behouden en te blijven gebruiken. AEN is een overkoepelende stichting voor alle regionale organisaties die zich overal in Nederland inzetten voor behoud-door-ontwikkeling van agrarisch erfgoed.
www.agrarischerfgoed.nl

Boerderij en Landschap
Boerderij en Landschap richt zich op het behoud en ontwikkeling van agrarisch erfgoed in Nederland. Boerderij en Landschap verwerft, restaureert, ontwikkelt en exploiteert historische boerderijen en omringend erf en landschap die cultuurhistorisch en/of ecologisch gezien het behouden waard zijn.
Boerderij en Landschap doet dit in het belang van de kwaliteit van het landschap en het landelijk gebied. Boerderij en Landschap heeft een ideële doelstelling, maar met een zakelijke kijk op behoud en ontwikkeling. www.boerderijenlandschap.nl

Links