Naar de navigatie

Hoogte plafonds en deuren

Vroeger waren de mensen minder lang dan nu. Plafonds en deuren van oude boerderijen zijn vaak (erg) laag naar hedendaagse maatstaven. Een deur van maar 170 cm hoog is niet ongebruikelijk. Niet onoverkomelijk, maar handig is het natuurlijk niet als er steeds gebukt moet worden. Simpelweg verhogen is niet altijd mogelijk of gewenst. In de praktijk zijn gelukkig voorbeelden te vinden waarbij de bestaande deuren en het aanzicht zijn gehandhaafd maar de effectieve hoogte is vergroot.

Dat kan bijvoorbeeld door bestaande deuren aan de onderzijde te verlengen in combinatie met een nieuwe vloer of het uitgraven van een aantal treden. Meescharnierende bovenlichten kunnen ook voor een oplossing zorgen. Een derde oplossing uit de praktijk betreft de buitendeur. Als het schuine dak direct boven de deur begint, kan het een optie zijn om de deur naar achteren te plaatsen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een hogere deur, maar wordt wel ook een hap uit het dak genomen. Daarom wordt er ook vaak voor gekozen om de ingang naar bijvoorbeeld de deeldeuren te verplaatsen.

Het probleem met te lage plafonds is minder makkelijk op te lossen. In de praktijk zijn er ook boerderijen herbestemd waar de vrije hoogte van plafonds is vergroot door een nieuwe vloer verdiept aan te leggen.

Het Bouwbesluit over plafonds en deuren
Het Bouwbesluit stelt geen minimumeisen aan de hoogte van bestaande deuren. Dat betekent dat monumentale deuren in principe gehandhaafd kunnen blijven en het originele gevelbeeld in tact kan blijven. Het Bouwbesluit stelt wel minimumeisen aan de zogenaamde vrije doorgang. Concreet betekent dit dat er minimaal een vrije plafondhoogte dient te zijn van 210 cm. Deze vrije doorgang wordt gemeten van de vloer tot onderkant van eventuele gebinten. Dus niet van de onderkant bovenliggende vloer.