Naar de navigatie

Burgerinitiatief

De traditionele partijen die in herbestemming investeerden - overheid, ontwikkelaars en corporaties - zijn vanwege de crisis afgehaakt en zullen voorlopig ook niet meer aanhaken: het geld is op of ze durven geen risico’s meer te nemen. Lokale overheden bezuinigen fors en bouwen hun subsidies af, terwijl de ‘traditionele’ (cultuur)fondsen steeds minder geld te verdelen hebben, en ook banken maar mondjesmaat over de brug kunnen en willen komen. Daarnaast is ook de speelruimte van woningcorporaties voor maatschappelijke projecten enorm ingeperkt. De omstandigheden rond herbestemming zijn dus grondig gewijzigd.

Er ontstaat wel een nieuwe groep die in herbestemming wil investeren: ondernemende burgers. Want de overvloed aan leegstand biedt kansen! Voor tijdelijke herbestemming, voor experimenten, voor een lagere aankoopprijs. Maar hoe pak je dat als burger aan? Wie kiest voor herbestemmen moet creatief zijn, een goed pleidooi kunnen houden waarom juist dit (monumentale) pand herontwikkeld zou moeten worden, en op zoek gaan naar nieuwe partners. Dit dossier biedt handreikingen aan particuliere initiatiefnemers die oude, leegstaande panden of complexen nieuwe bestemmingen willen geven, bestemmingen die vaak ook de buurt ten goede komen.