Naar de navigatie

Kies voor samenwerking

  • Organiseer breed draagvlak: bij de gemeente, provincie, en private betrokken partijen, maar ook bij omwonenden en lokale organisaties. Als je plan een breed draagvlak heeft, b.v. onder buurtbewoners, zal de overheid veel eerder geneigd zijn je plan te steunen. Treed de overheid niet tegemoet als ‘tegenpartij’: ga in gesprek met ambtenaren en probeer slim en strategisch te onderhandelen. Luister goed en pluis beleidsstukken rond jouw plan goed na. Er blijkt soms meer mogelijk dan je aanvankelijk verwachtte. Misschien niet in de vorm van subsidie of andere financiële bijdragen, maar ook de medewerking bij vergunningverlening, het bieden van de mogelijkheid om te experimenteren, het opstellen van gunstige fiscale of juridische maatregelen, en het delen van kennis en deskundigheid door enthousiaste, betrokken ambtenaren kan je veel voordeel bieden.
  • Het vlottrekken van de herontwikkeling van Tramremise De Hallen in Amsterdam-West gebeurt pas als er na jaren van protest draagvlak bij belanghebbenden ontstaat voor de plannen: in de buurt, in de politiek en bij de ondernemers.
  • De Stichting Vrienden van het Jongerius Complex in Utrecht bouwt een goede relatie op met de gemeente Utrecht, waardoor de gemeente zich inzet om de overdracht van de villa aan de stichting te bespoedigen, zodat Villa Jongerius kan deelnemen aan het AVRO-programma Restauratie.
  • Als gevolg van het burgerinitiatief van de Stichting Wagenwerkplaats ontstaat er een nauwe samenwerking tussen de gemeente en de stichting. Er wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld voor het gebied. Ook de NS sluiten zich bij dit samenwerkingsverband aan.
  • Zorg dat gezaghebbende partijen achter je plannen gaan staan. Stichting Werk aan het Spoel organiseerde een comité van aanbeveling met klinkende namen ten behoeve van hun fondsenwerving.
  • Rond de verbouwing van De Bank van Noppes is via vrienden en kennissen een heel netwerk aan vrijwilligers ontstaan die zich bij het project betrokken voelen en meehelpen bij de verbouwing.