Naar de navigatie

Organiseer je

Als je wilt dat je initiatief kans van slagen heeft, is het zaak zo snel mogelijk op zoek te gaan naar bondgenoten en je te organiseren. Als eenling word je niet snel serieus genomen, als groep sta je altijd sterker.

  • Tot voor kort was het oprichten van een stichting de meest voorkomende vorm van ‘verenigen’; het voordeel van deze organisatievorm is dat een stichting vaak uit een klein, flexibel team bestaat dat snel besluiten kan nemen en uitvoeren. Een stichting heeft geen leden. Als stichting kun je in bepaalde gevallen (geen winstoogmerk hebben en een algemeen belang dienen) bij de belastingdienst een ANBI-status aanvragen. Dit levert fiscale voordelen op voor de organisatie zelf, maar ook voor sponsoren.
  • Vooral de afgelopen jaren organiseren gelijkgestemde burgers zich (weer) in coöperaties, zoals zorg-, energie- en buurtcoöperaties. Een voordeel van een coöperatie boven een stichting is dat er meestal een grote ledenbetrokkenheid is. Bovendien mag een coöperatie winst maken.
  • Ook een vereniging kent leden en is in het algemeen democratischer dan een stichting. Een vereniging mag echter niet ten doel hebben winst te maken en dit onder de leden te verdelen.
  • Je kunt ook kiezen voor de oprichting van een wijkonderneming (meestal in samenwerking met lokale overheid). Een wijkonderneming komt het dichtst in de buurt van de Engelse trust. Buurtonderneming MidWest benadert het meest zo’n Engelse trust. De wijkonderneming heeft een gebruikersovereenkomst gesloten met de gemeente en onderhandelt over de koop van het gebouw.
  • Als je bij je initiatief vooral afhankelijk bent van de gemeente, kun je ook een burgerinitiatief in formele zin starten; volgens een gemeentelijke verordening kunnen burgers problemen en ideeën aandragen aan de gemeenteraad. De Stichting Fiesta in Amersfoort heeft via zo’n formeel burgerinitiatief bereikt dat de gemeente Amersfoort onderzoek deed naar de monumentale waarde van de gebouwen van de Wagenwerkplaats. Dit onderzoek leidde er vervolgens toe dat de meeste gebouwen de status van rijksmonument kregen toegekend.