Naar de navigatie

Natuur

Historische gebouwen kunnen als leefgebied fungeren voor kwetsbare of bedreigde planten- en dierensoorten, zoals muurplanten, vleermuizen, de kerkuil en de gierzwaluw. Veel nieuwbouw is door veranderde ontwerpen, bouwwijzen en bouwmaterialen weinig geschikt voor een aantal planten en dieren. Voor deze soorten zijn historische gebouwen belangrijk voor hun voortbestaan. Ook zijn een aantal soorten muurplanten, vrijwel alle soorten vogels en alle soorten vleermuizen zijn bij wet beschermd.

Rekening houden met kwetsbare flora en fauna is vooral een kwestie van tijdig plannen en speciale aandacht. Buiten bepaalde perioden om kunnen werkzaamheden voor herbestemming of restauratie gewoon doorgaan. Wel zijn soms extra maatregelen nodig om het leefmilieu van planten en dieren te sparen.