Naar de navigatie

Financiering

Herbestemmen is financieel gezien vaak een lastige opgave. Zeker als het pand een langere tijd heeft leeggestaan moet er flink geïnvesteerd worden voordat het pand geschikt is voor de nieuwe bestemming. In veel gevallen blijken de nieuwe huuropbrengsten niet tegen de kosten op te wegen en is er sprake van een ‘onrendabele top’.

Eigenaren zoeken en vinden oplossingen om de onrendabele top van herbestemmingsprojecten te verkleinen. Zo zijn er al goede ervaringen opgedaan met tijdelijk gebruik van het pand of het toepassen van een ingroeimodel. Veel overheden (rijk, provincies en gemeenten) ondersteunen eigenaren door hun aantrekkelijke financiële regelingen aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn subsidies, laagrentende leningen en fiscale voordelen.

Dit dossier biedt eigenaren, ontwikkelaars, ambtenaren en geïnteresseerden informatie over de mogelijkheden die er zijn om de onrendabele top van herbestemmingsprojecten te verkleinen. Er is een overzicht van bestaande financiële regelingen, maar onder het kopje ‘kennis’ zijn ook opiniërende documenten over het financieren van herbestemmen te vinden.