Naar de navigatie

Fiscale regelingen

Eigenaren die een gebouw willen herbestemmen kunnen wellicht met de volgende fiscale regelingen een financieel voordeel behalen:

aftrekbare kosten voor rijksmonumenten
Eigenaren die een rijksmonumentenpand bezitten in privé-vermogen kunnen 80% van de onderhoudskosten aftrekken voor de inkomstenbelasting.
Om voor deze regeling in aanmerking te komen is het geen voorwaarde dat het monument wordt herbestemd. Deze fiscale regeling is ook interessant voor herbestemming van rijksmonumenten waarbij de restauratiekosten hoog zijn. Op Monumenten.nl leest u hier meer over.

Monumenten-CV voor rijksmonumenten
De hierboven genoemde fiscale aftrek van onderhoudskosten is niet van toepassing op rijksmonumenten die deel uitmaken van het ondernemingsvermogen. Maar door een Commanditaire Vennootschap op te richten kunnen meerdere investeerders toch gebruik maken van dit fiscale voordeel. Iedere participant kan een (evenredig) deel van de onderhoudskosten aftrekken voor de eigen inkomstenbelasting. De Van Nelle Fabriek is één van de bekendste rijksmonumenten waarvan de herbestemming is gefinancierd door middel van een zogenaamde Monumenten-CV.
Een goede fiscaal adviseur kan u hierover nader informeren.