Naar de navigatie

Provincie Limburg

Restauratie en herbestemming monumenten

Regeling gericht op het behoud van monumentale gebouwen en het voorkomen van leegstand.
 Voor subsidie kunnen in aanmerking komen:

  1. Gemeenten waarin de rijks-dan wel gemeentelijke monumenten staan waarvoor subsidie voor de restauratie dan wel herbestemming wordt gevraagd
  2. Restauraties van her te bestemmen rijksmonumentale kloosters, kerken, boerderijen, kastelen, molens of industrieel erfgoed die niet in het bezit zijn van een gemeente