Naar de navigatie

Provincie Zeeland

Restauratie rijksmonumenten

De provincie Zeeland heeft budget beschikbaar voor grotere restauraties van kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Eigenaren van woonhuizen en ook van groene en archeologische monumenten kunnen geen subsidie aanvragen voor de restauratie van hun bezit.