Naar de navigatie

Provincie Zuid-Holland

Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 

Eigenaren van rijksmonumenten in Zuid-Holland, behalve die van woonhuismonumenten, die een nieuwe functie krijgen en/ of waar de oude functie van voor de leegstand hesteld wordt kunnen gebruik maken van deze regeling.

Ook is er een budget dat wordt ingezet voor restauraties binnen de zogenaamde erfgoedlijnen. Om welke objecten het dan gaat, komt tot uitdrukking in het Uitvoeringsprogramma dat als uitwerking van de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016, wordt opgesteld.

De aanvraagperiode is verstreken. Aanvragen voor subsidie konden van 1 december 2012 tot en met 28 februari 2013 bij Gedeputeerde Staten worden ingediend.

 

 

Regio Haaglanden

Samenwerkingspartners:Fonds1818
Prins Bernhard Cultuurfonds
Nationaal Restauratiefonds
Naam regeling:MonumentenFonds 1818
RegelingEen laagrentende lening van maximaal € 200.000,00.
Links:Monumentenfonds 1818
Informatie over Monumentenfonds 1818 op de website van het Nationaal Restauratiefonds

Alleen monumenten die (deels) een nieuwe bestemming krijgen komen in aanmerking voor een lening uit het MonumentenFonds 1818. De volgende criteria gelden:

  1. Het gebouw is een gemeentelijk monument. Bij kerkgebouwen mag het ook om rijksmonumenten gaan.
  2. Het monument krijgt een nieuwe of nevenbestemming.
  3. Het monument is, ten minste een deel van de tijd, openbaar toegankelijk.
  4. Aan de neven- of herbestemming ligt een plan ten grondslag. In dit plan is aandacht voor de duurzame aspecten van de restauratie.