Naar de navigatie

Provincie Utrecht

Fonds Erfgoedparels

Om deze parels in het landschap te restaureren, heeft de provincie in 2007 het fonds Erfgoedparels ingesteld om bij te dragen aan de restauratie van monumenten. Dit fonds maakt de restauratie van grote, spraakmakende monumenten mogelijk. In het kader van de decentralisatie van de rijkstaak stelt het rijk de provincie Utrecht vanaf 2012 jaarlijks € 1,5 miljoen ter hand voor de restauratie van rijksmonumenten. Met deze bijdrage wordt het provinciale deel van het Fonds Erfgoedparels aangevuld. 


Met het oog op de grote restauratieopgave voor de rijksbeschermde historische buitenplaatsen met hun bijgebouwen, groenstructuren en parkelementen worden de middelen van het fonds erfgoedparels de komende jaren in principe uitsluitend hiervoor ingezet. Hiervoor kunt u geen aanvraag indienen. Provinciale Staten zullen een besluit nemen over de te subsidiëren restauratieprojecten.