Naar de navigatie

Provincie Gelderland

Herbestemming Erfgoed

Creativiteit voor oude gebouwen. Benutten van het moois dat er is. De provincie wil de schatkamer van Gelderland functioneel en toekomstbestendig maken. Het industrieel erfgoed krijgt prioriteit. Monumenten moeten niet alleen in een goede bouwkundige staat zijn, maar ook toekomstbestendig dankzij nieuwe economische dragers.

Partners en activiteiten
In de programmaperiode 2013-2016 gaat de provincie aan de slag met:

  • Samen met gemeenten en betrokken partijen haalbaarheidsonderzoeken, erfgoedvisies en inventarisaties initiëren
  • Maatwerk in regelgeving, overleg met gemeenten
  • Investeringbijdragen voor restauraties, projecten toekomstbestendigheid (met name energietransitie en product- en procesinnovatie).
  • De uitvoering van Vliegende startprojecten