Naar de navigatie

Netwerk

Nationaal Restauratiefonds (NRF)
Het NRF is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidie uitbetaalt aan monumenteneigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekt het fonds informatie en advies bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten. In deze hoedanigheid is Nationaal Restauratiefonds als financier betrokken bij herbestemming.
www.restauratiefonds.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
De VNG ondersteunt gemeenten bij hun verdere ontwikkeling tot eerste overheid, de overheid die het dichtst bij burgers en bedrijven staat. De rol van VNG bij herbestemming is dat VNG een platform biedt voor opinievorming en vernieuwing, waaronder ook monumentenzorg.
www.vng.nl
VNG heeft ook de 'Argumentenkaart Herbestemming' ontwikkeld, zie ook
http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Ruimte/2011/20110630_argumentenkaart_herbestemmen.pdf 

Interprovinciaal Overleg (IPO)
IPO fungeert als belangenbehartiger voor de twaalf provincies. IPO biedt een platform biedt voor opinievorming en vernieuwing, waaronder ook monumentenzorg.
www.ipo.nl

Monumenten.nl
Monumenten.nl is een initiatief van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op deze website leest u alles over het bezitten, onderhouden en bewonderen van monumenten in Nederland.
www.monumenten.nl

BOEi
BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed. Zij doet dit vanuit verschillende invalshoeken: als investeerder, als ontwikkelaar, als adviseur. Of een combinatie hiervan.
www.boei.nl

Landelijke Federatie Het Behouden Huis
De Landelijke Federatie 'Het Behouden Huis' is een overkoepelend overlegorgaan waarbij alle actieve Stadsherstelorganisaties en andere organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten. Deze organisaties zetten zich op landelijk, regionaal of lokaal niveau in voor de restauratie en het behoud van monumenten.
www.federatiebehoudenhuis.nl