Naar de navigatie

Richt u op de initiatiefnemer

De leegstand leidt er als vanzelf toe dat men zich focust op deze opgave. Maar het leegstaand vastgoed vormt het probleem, de oplossing ligt niet bij de stenen, maar bij mensen. Mensen - al dan niet in een groter verband georganiseerd - die een droom en ambitie hebben en voor de verwerkelijking van die dromen 'een plek' nodig hebben. En die plekken zijn er genoeg. Voor u is het de opgave om te achterhalen welke energie- en kapitaalstromen, welke nieuwe ideeën en initiatieven in uw gemeente leven: in het onderwijs, in de zorg, in het bedrijfsleven, bij burgers etc.

Lees ter inspiratie interviews met initiatiefnemers (aldaar onderaan meer interviews) en hoe zij hun dromen soms tegen wil en dank in hebben gerealiseerd.

Bekijk de 'Do It Yourself'-handreiking herbestemming voor initiatiefnemers.