Naar de navigatie

Verbinden van vraag en aanbod

Eigenaren en potentiële gebruikers van leegstaande panden weten elkaar vaak niet te vinden. Sommige gemeenten zien hierin een rol voor zichzelf weggelegd. Soms op beperkte schaal, bijvoorbeeld voor het maatschappelijk vastgoed en de maatschappelijke functies waar zij zelf goed zicht op hebben. Voorbeelden hiervan zijn de zogeheten makelpunten. Op een website wordt in beeld gebracht welk vastgoed (gedeeltelijk) leegstaat en waar geïnteresseerde gebruikers zich kunnen melden.  Hiermee willen de gemeenten de bezettingsgraad van het maatschappelijk vastgoed verbeteren. Op de website Bouwstenen voor sociaal is hierover meer informatie te vinden.

Maar er zijn ook voorbeelden waar een gemeente er voor kiest om niet alleen een bemiddelende rol te spelen bij het eigen cq maatschappelijk vastgoed, maar bij vrijwel al het lege vastgoed.Het bekendste voorbeeld hiervan is Amsterdam, waar de gemeente werkt met zogeheten loodsen voor verschillende gebieden of soorten vastgoed. Zo is er een kantorenloods die eigenaren van leegstaande kantoren helpt om er andere functies in onder te brengen. Ook is er een hotelloods, die zich juist richt op nieuwe initiatieven. De loods probeert de nieuwe hotels onder te brengen in een bestaand gebouw. Daarnaast is er een stadsloods, een bedrijvenloods, een programmamanager studenten- en jongerenhuisvesting en een bureau broedplaatsen.

Lees in Kantorentransformatie gaat niet vanzelf op basis van 10 praktijkvoorbeelden welke rol specifiek de gemeente kan spelen bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod (link naar Kantoortransformatie gaat niet vanzelf).