Naar de navigatie

Zoek niet naar geld, maar zoek de energie op

Alle belangrijke zaken in het leven kosten regelmatig óók geld: liefde, vriendschap, gezondheid etc. Zo kost elk kind, in de volksmond, een ouder zeker wel 100.000 euro. Maar als we dit soort waarden vanuit het financiële aspect benaderen worden ze al snel plat en zijn ze feitelijk zelfs onbetaalbaar.

Ook herbestemmingen kosten geld, regelmatig zelfs veel geld. In die zin doen herbestemmingen niet onder voor nieuwbouw. Maar als succesvolle herbestemmingprojecten onder de loep genomen worden is te zien dat zij niet starten vanuit geld, maar starten vanuit de behoeften, dromen en de energie van mensen. Als die zaken concreet genoeg zijn ontstaat er een vliegwieleffect waarin anderen meegenomen worden en ook de financiële kant van het project geadresseerd wordt. De kunst is het die energie op te zoeken en aan te boren. Laat u inspireren door meer dan 400 voorbeeldprojecten waarin dit gelukt is, op de website van NRP Gulden Feniks en de Kennis- en Projectenbank Herbestemming. Ook op de website van Bouwstenen voor Sociaal treft u allerlei inspirerende voorbeelden en informatie over projecten, aanpakken, instrumenten, ervaring en ontwikkelingen, zowel vanuit gebouw-, gebieds- als waardeperspectief.