Naar de navigatie

Interieur

Herbestemming van een (monumentaal) pand gaat enerzijds om de bouwkundige structuur en de directe omgeving van het pand, anderzijds is de binnenzijde vaak net zo belangrijk en bepalend voor het vaak jarenlang succesvol functioneren van een gebouw. Wanneer een gebouw zijn functie verliest blijft ‘het verhaal’ van de verloren functie aanwezig. Door herbestemming wordt het gebouw geconfronteerd met een nieuw programma van eisen. De vraag is of het pand dit programma aankan en de historische essentie daarvan overeind kan blijven. Dit dossier is een verzameling aan confrontaties tussen een bestaand pand met een nieuw programma van eisen en focust zich daarbij op het historisch interieur.

Het verhaal van het gebouw wordt verteld door de bouwkundige structuur het interieur en de detaillering. De eerste eigenaar is vaak de opdrachtgever. Daarop volgende eigenaars en gebruikers voegen steeds nieuwe elementen toe aan een interieur en verrijken de historische kwaliteiten van het interieur. De eigenaar is dus niet slechts een tijdelijke gebruiker van het interieur, hij bekleedt een bredere rol. Wanneer het gebruik aangepast wordt en het gebouw geconfronteerd wordt met een nieuw programma van eisen verandert ook dat onbenoembare van het pand, dat gevoel, de sfeer. De Amerikaanse fotograaf Andrew L. Moore probeert in zijn werk 'het verhaal' van een gebouw te tonen (Bertina, 2010). Moore: “Ik word geraakt door de manier waarop gebouwen getuige zijn van de geschiedenis. En hoe de natuur altijd weer opeist wat door de mens is gemaakt. Ik denk dat gebouwen een levensloop hebben, net als mensen.” (Moore geciteerd door Bertina, 2010). Bij de opgave om een passende bestemming voor een bestaand pand of gebouwencomplex te vinden kan ‘het verhaal’ van het gebouw een belangrijke rol spelen in het herbestemmingsproces. Daarnaast speelt in dit proces de uitdaging om recht te doen aan de monumentale waarden van zowel het exterieur als aan de waarden van het interieur. Bij herbestemming gaat het immers niet alleen over hergebruik en aanpassing, maar ook over restauratie en (achterstallig) onderhoud.