Naar de navigatie

Netwerk

Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI)
De BNI heeft als doel het bevorderen van de interieurarchitectuur in de breedste zin. De BNI ondersteunt interieurarchitecten bij hun beroepsuitoefening.
www.bni.nl

Bouwhistorisch Platform
RCE organiseert samen met professionals uit de praktijk zes keer per jaar het Bouwhistorisch Platform. Per bijeenkomst gaat het om twee tot vier onderwerpen, zoals een bouwhistorisch thema of de bouwgeschiedenis van één gebouw of bouwdeel.
http://www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/bouwhistorie/bouwhistorisch-platform

Het Platform Interieur
Het Platform Interieur is een samenwerkingverband tussen de BNI, de opleidingen op het gebied van interieurarchitectuur, de hbo-raad en het Bureau Architectenregister.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
De RCE heeft een belangrijke adviestaak bij herbestemmingsprocedures en de beoordelingen van exterieur en interieur op haar cultuurhistorische waarde alsmede advisering op beheer & behoud, conservering en restauratie van exterieur en interieur.
www.cultureelerfgoed.nl

Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN)
De SBN zet zich in voor de bevordering van bouwhistorisch onderzoek, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, en vraagt waar mogelijk aandacht voor het belang van dit onderzoek.
www.bouwhistorie.nl

Stichting Het Nederlandse Interieur (SHNI)
De SHNI stimuleert de integrale, multi-disciplinaire studie van het interieur door kennis te bundelen en invalshoeken samen te brengen.
www.shni.nl

Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties in Nederland (SHBW)
De SHBW streeft naar het verspreiden van de kennis en bevordert het behoud van historisch waardevolle behangsels.
www.historischebehangsels.nl