Naar de navigatie

Omgang met historisch interieur

Bij een herbestemmingsproces is er altijd een afweging tussen behoud en vernieuwing. Als een (monumentaal) pand een functieverandering ondergaat staat men voor de opgave het gebouw aan te passen aan de inzichten van de nieuwe gebruikers en functies/ bestemmingen. De indeling van de binnenzijde is ten minste zo bepalend voor het ‘succes’ van een gebouw als de bouwkundige structuur, het uiterlijk van de buitenzijde en de locatie. Transformaties maken dat gebouwen nog steeds (of weer) functioneren en voldoen aan de behoefte. Er bestaan verschillende benaderingen voor de omgang met interieurs en hun (bijzondere) facetten bij een herbestemmingsproject. Afhankelijk van hoe de aard van de herbestemming en de schaal daarvan al of niet aansluit bij de functie van het oorspronkelijke gebouw zijn kleinere of grotere aanpassingen aan de bouwkundige structuur en het interieur noodzakelijk. Er is een duidelijke tweesplitsing in de benaderingen: