Naar de navigatie

Intern en extern hebben geen relatie meer met elkaar (structuur en visueel)

In contrast met de voorgaande benadering (omgangsvorm 1 t/m 5) ontstaat er een totaal andere omgang met de monumentale waarden en het (bijzondere) interieur wanneer het effect van vernieuwing resulteert in een verdwenen relatie tussen extern en intern, zowel structureel als visueel. Deze benadering is de enige manier waarop een compleet interieur wordt vernieuwd bij een herbestemmingsproces. Het interieur van Tate Modern in Londen refereert niet langer aan de energiecentrale die het industriële erfgoed ooit bevatte. 

Voor het oude postdistributiekantoor bij het station in Arnhem (1887) was geen plaats in de plannen voor het nieuwe Stationsgebied. Het pand is in stukken gezaagd, waarna de monumentale gevels op de entreelocatie van de getransformeerde wijk Klarendal zijn ingepast. De gevels van het voormalige kantoor vormen nu de jas van horeca, woningen en atelierruimtes.

Elke gebruiker c.q. architect maakt de afweging of het belang van het behouden van de historische smaak, de bestaansgronden van het historische interieur, opweegt tegen het eigentijdse belang van modernisering van de ruimte.