Naar de navigatie

Omgangsvorm 3

Een/enkele specifiek(e) vertrek(ken) wordt gekoesterd (ruimtelijke structuur), rest van het pand creatief ingevuld. Al dan niet worden waardevolle interieurcomponenten, -afwerkingen instandgehouden.

Wanneer een passende bestemming voor een bestaand gebouw wordt gevonden maar er meer ontwikkeling wordt gevraagd om de ruimtes te kunnen laten voldoen aan de inzichten van de nieuwe functies/ bestemmingen en gebruikers daarvan, kunnen soms een of enkele specifieke vertrekken worden gekoesterd. De rest van het bestaande gebouw ondergaat een creatieve invulling. Een voorbeeld hiervan is Het Zeepaert in Dordrecht. In Het Zeepaert functioneren de vertrekken van het voorhuis met hun rijke interieur als een representatieve ontvangst- en kantoorruimte, terwijl in het achterhuis een eigentijds appartement werd ingepast. Het voorhuis leende zich goed voor representatieve doeleinden omdat het interieur, in tegenstelling tot het achterhuis, in situ bewaard is gebleven.

Het kantoor van de voormalige bierbrouwerij De Drie Hoefijzers in Breda beschikt over een aantal vertrekken met hoge monumentale waarden uitgevoerd in de art deco stijl waaronder: entreehal, gangen, directie- en vergaderkamers. Deze vertrekken zijn gekoesterd. In het grote kantoor achter de entreehal daarentegen is creatief ingevuld. Er zijn vier moderne nieuwe kantoorruimten gerealiseerd. Datzelfde geldt ook voor ondermeer het souterrain en de inpandige dienstwoningen.

Bijzondere vertrekken als ontvangst- en bestuurskamers, die het minst intensief gebruikt zijn, hebben relatief gezien de meeste kans op dat ze bewaard blijven of zelfs museaal worden. Ze blijven gemiddeld langer in situ bewaard vanwege de kunst- en cultuurhistorische waarden. Vaak lenen deze kamers zich goed voor representatieve doeleinden omdat ze door hun afwerking , aankleding en inrichting veel uitstraling hebben.