Naar de navigatie

Intern en externe relaties blijven gehandhaafd

Als de relaties tussen het exterieur en interieur blijven bestaan, zijn er vijf verschillende omgangsvormen te onderscheiden:

  • Omgangsvorm 1: Handhaven huidige situatie, inclusief objecten: musealiseren
  • Omgangsvorm 2: De meeste vertrekken worden gekoesterd (ruimtelijke structuur) inclusief waardevolle interieurcomponenten, -afwerkingen (geen roerende objecten)
  • Omgangsvorm 3: Een/enkele specifiek(e) vertrek(ken) wordt gekoesterd (ruimtelijke structuur), rest van het pand creatief ingevuld. Al dan niet worden waardevolle interieurcomponenten, -afwerkingen instandgehouden
  • Omgangsvorm 4: Op structuurniveau gehandhaafd maar met inbouwcomponenten: box-in-box (boxen-in-box) constructie
  • Omgangsvorm 5: Op structuurniveau blijft de oorspronkelijke ruimtelijke indeling gehandhaafd zonder/minimale invulling (wanden, vloeren)