Naar de navigatie

'Ideale' opdrachtgever

Het interieur, al dan niet historisch, mag bij uitstek een opgave voor interieurarchitecten zijn, het betekent zeker niet dat het succes alleen van hen afhangt. De interieurarchitect betrekken bij het gehele herbestemmingsproces kan essentieel zijn voor het succes van het project. “Betrek een interieurarchitect daarom ook bij het functiekeuzeproces”, zegt Paul van Asselt, directeur van BOAG. Van Asselt: “Mijn perspectief begint bij de gebruiker, want zonder gebruiker geen herbestemming.”

“Nee mevrouw aan de kleurtjes zijn we nog niet toe”: veel mensen weten niet goed wat een interieurarchitect nu precies doet, stelt Anita Haver in ‘De interieurarchitect loopt zich warm’ (zie Kennisdocumenten). Een situatie waarin de interieurarchitect pas wordt gebeld als het gebouw cascoklaar is en de installateur is vertrokken komt steeds minder voor. Interieurarchitect Eline Strijkers benadrukt dat je steeds vaker ziet dat de interieurarchitect in een vroeg stadium aan tafel schuift (in: ‘Eline Strijkers: de interieurarchitect als initiator’ (zie Kennisdocumenten)).

De ideale opdrachtgever heeft voor ogen mensen opnieuw te willen laten genieten van een gebouw waarin het karakteristieke van het verleden een huwelijk aangaat met de toekomst (Tjeerdsma, 2011). Het is de kunst en uitdaging om de waardevolle elementen en de kwaliteiten van een interieur bij een transformatie te herkennen, erkennen en te integreren in het nieuwe interieurontwerp. Het is een opdrachtgever, een initiatiefnemer die iets wil met het verhaal van het gebouw. Een interieurarchitect kan bij de herbestemming van het pand de levenslijn van het gebouw verlengen in plaats van een breuk in de levenslijn van het gebouw aan te brengen (Tjeerdsma, 2011). Renoveren en hergebruiken van interieurs levert onvermijdelijk aanpassing en verandering op, al lijkt het esthetisch en cultureel gezien een aantrekkelijk idee (Spanjers, 2003). Spanjers vult aan dat we alleen door het blijven bewaren, conserveren, renoveren en hergebruiken kunnen leren om de juiste keuzes te maken (2003).

Meer informatie: LinkedIn, discussie ‘Wie schakel je in bij een herbestemmingsproject?’.

Bronnen

BijlageGrootte
Spanjers, K. (2003) Hedendaagse interieurarchitectuur. In: SHNI Nieuwsbrief 5, gepubliceerd juni 2003.43.44 KB