Naar de navigatie

Gebruik en exploitatie

Veel monumenten hebben in het verleden al één of meer transformaties ondergaan. Een klooster groeide uit tot een fabriek, een herenhuis tot kantoor en soms weer terug. Juist die flexibiliteit heeft er voor gezorgd dat het monument niet werd afgedankt. Wat kunnen we met dat inzicht in het licht van de huidige opgaven? Kunnen we de programmatische mogelijkheden verruimen? Minder sturen op het soort functie, maar bijvoorbeeld wel werken met beheerprotocollen?

Misschien hebben we ook baat bij flexibele bestemmingsplannen, die meer mogelijkheden bieden voor tijdelijk gebruik. Sterker, in de toekomst krijgen we misschien wel te maken met een steeds snellere opeenvolging van functies. Tijdelijk wordt dan permanent. Hoe kunnen we een monument op zo'n manier herbestemmen dat er overmorgen weer een volgende functie in past?

Zie ook kennisdossier Leegstand
Zie ook kennisdossier Tijdelijk Gebruik