Naar de navigatie

Internationaal

Krimp is voor Nederland nog een nieuw verschijnsel. Er zijn landen waar krimp zich al decennia voordoet als gevolg van bevolkingsdaling en politieke of economische ontwikkelingen. Daarom is het interessant om naar internationale ervaringen te kijken om ervan te leren en om inspiratie op te doen.

Stadtschrumpfung
Duitsland is een zeer waardevol voorbeeld hiervoor door de diversiteit aan krimp die het land kent: krimp als gevolg van bevolkingsdaling door migratie van Oost- naar West-Duitsland en door de-industrialisatie. Er is daar 25 jaar aan opgebouwde ervaring. Bauausstellungen zijn opgezet om nieuwe herontwikkelingsstrategieën te zoeken voor krimpende regio’s en steden. Deze IBA's hebben hierin een trend gezet en maken onder meer gebruik van het cultureel erfgoed. Duitsland heeft ook de leiding genomen in het verzamelen van internationale kennis over krimpende steden ('Stadtschrumpfung') met het opzetten van het programma 'Shrinking Cities'. Dit programma heeft van 2002 tot 2008 de steden Detroit (VS), Manchester/Liverpool (Groot-Brittannië) en Halle/Leipzig (Duitsland) door architecten, academici en kunstenaars laten onderzoeken.

De strategie die in het buitenland wordt gekozen om met krimp om te gaan, is niet per se het begeleiden daarvan. Een succesvolle op groei gerichte strategie komt ook weleens voor, zoals bij de Schotse stad Aberdeen. In Frankrijk is het beleid (nog) niet direct gericht op bevolkingskrimp, noch begeleidend, noch bestrijdend. Er zijn wel economische maatregelen genomen die in feite met krimp te maken hebben.

Internationale samenwerking
Naast het leren van buitenlandse ervaringen, zou internationale samenwerking kansen kunnen bieden om krimp te beheersen. Krimp vindt inderdaad vaak plaats in grensgebieden (bijvoorbeeld Parkstad-Limburg of de Duitse-Poolse stad Görlitz), met krimp aan de ene kant tegenover groei aan de andere.

Wat de bescherming van erfgoed en de usability hiervan in buitenlandse krimpgebieden betreft, beschikken we nog over weinig relevante informatie. Er is een onderzoek gaande van het Netwerk Erfgoed en Ruimte naar 'Krimp en Erfgoed in Internationaal Perspectief' waarvan de resultaten  begin 2013 worden verwacht.

BijlageGrootte
Slopen in krimpgebieden - Uitdunnen en opwaarderen (W. Jorritsma, 2010).pdf6.33 MB
Beleidsaanpak bevolkingskrimp in het buitenland - Noordoost Schotland, Nord-Pas-de-Calais en Brandenburg (Bureau PAU, 2010).pdf3.22 MB
De groei is over de grens - Krimp in Parkstad (Provincies, 2010).pdf1.46 MB
Europe's demographic future - samenvatting (Berlin Institute, 2008).pdf9.44 MB
Omgaan met krimp in het landelijk gebied - vitaliteit als vertrekpunt (Bas Breman, 2011).pdf585.24 KB