Naar de navigatie

Vanuit groei naar krimp: een omslag in denken

'Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.' (Albert Einstein*)

Vanuit de in dit dossier genoemde publicaties blijkt dat de 'begeleidende strategie' breed gesteund wordt onder de krimpspecialisten en dat er een omslag in denken nodig is van groei naar krimp. Deze omslag is als volgt samen te samenvatten:

Van groei...naar krimp
BestrijdenAccepteren en begeleiden
NieuwbouwHergebruik / sloop
Groei / schaarsteKrimp / surplus
Mensen aantrekkenBewoners behouden
SchaalvergrotingMenselijke schaal
Meer / kwantiteitBeter / kwaliteit / revitalisering
LokaalRegionaal
CompetitieSamenwerken, delen
ConfectieMaatwerk
PlanologiePlaNOlogie** / improviseren / experimenteren
Overheid / projectontwikkelaarsBurgerparticipatie
RandvoorwaardenEigen kracht
BovenafOnderop

* Door Gert-Jan Hospers geciteerd in zijn artikel 'Krimpen met beleid'
** Bas Breman (Alterra-WUR)