Naar de navigatie

Erfgoed en ruimtelijk krimpbeleid

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor de krimp te begeleiden vanuit een ruimtelijke aanpak gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Een aantal dorpen en steden staat voor de opgave om deconcentratie om te buigen naar een proces dat leegloop van de historische kern tegengaat (voorkomen 'donutvorming'). In andere gebieden ligt de opgave om op wijk- of dorpsniveau geregisseerd gaten te laten vallen. Inzicht in de cultuurhistorische ontwikkeling van een wijk of gebied kan helpen bij het maken van keuzes in het ruimtelijk beleid. Belangrijke monumenten kunnen een plek van samenkomst worden voor de resterende bewoners.