Naar de navigatie

Netwerk

Rijksdienst voor Ondenemend Nederland - Bevolkingsdaling
In 2025 heeft 60% van de Nederlandse gemeenten te maken met bevolkingsdaling. In de grensgebieden van Nederland is de demografische krimp al enige tijd goed merkbaar. Vooral in Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad Limburg. De Rijksoverheid stimuleert gemeenten om samen te werken om het probleem van bevolkingsdaling aan te pakken.
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/stedenbeleid/bevolkingsdaling 

AtelierOverijssel - Advies Krimp
AtelierOverijssel is een onafhankelijke werkplaats voor iedereen die wil leren, ervaring wil opdoen, nieuwe inzichten wil krijgen en geadviseerd wenst te worden over  ruimtelijke opgaven. Binnen het Atelier wordt samengewerkt aan actuele cases in Overijssel: inspirerend, katalyserend en verbindend. Ons doel is om ruimtelijke kwaliteit een vanzelfsprekend onderdeel van het werken aan ruimtelijke opgaven te laten zijn.
www.atelieroverijssel.nl/advies/krimp/index.php

Kennisplatform Demografische Transitie
Het Kennisplatform Demografische Transitie versterkt de kennisontwikkeling en de kennisverspreiding over bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening. Het KDT verbindt vraag en antwoord van kennis en maakt deze inzichtelijk. Daarnaast brengt het KDT de Kennisagenda Bevolkingsdaling uit, het meest actuele overzicht van ontwikkelde en nog te ontwikkelen kennis op het gebied van bevolkingsdaling.
www.vanmeernaarbeter.nl

Platform31
Platform31 werkt samen met publieke en private partijen aan de vernieuwing en verbetering van stad en regio. Dat doen het platform met experimenten en onderzoek, door te netwerken en door bij te dragen aan de professionalisering van mensen die in het vakgebied werken.
www.platform31.nl