Naar de navigatie

Rol RCE

In de Visie Erfgoed & Ruimte van de ministeries van OCW en I&M is herbestemming van monumenten in krimpgebieden expliciet benoemd als punt van aandacht. Namens beide ministeries wil de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het denken over de toekomst van de monumentenzorg aanhaken bij het krimpbeleid en de begeleiding van krimpvraagstukken.