Naar de navigatie

Verkenningen uit de praktijk - voorbeeldprojecten

Leegstand neemt toe in Nederland. En terwijl de grootstedelijke regio's groeien, krimpen andere regio's, met gevolgen voor de kwaliteit van de leefbaarheid. 'Dit betekent dat krimpregio's voorlopergebieden zullen worden als het gaat om herbestemming en de onorthodoxe keuzes die daarbij wellicht onomkombaar zijn. Een gebiedsgerichte benadering is nodig om de schaarse ruimtevraag te kunnen verbinden met de instandhouding van waardevol en karakteristiek erfgoed' (Visie Erfgoed en Ruimte (VER), juni 2011).

Vanuit de VER zal een aantal voorbeeldprojecten of pilots worden gesteund en bestudeerd, op zoek naar nieuwe aanpakstrategieën rond krimp en erfgoed. Aan de ene kant gaat het om het inzetten van herbestemming om erfgoed in krimpregio's te behouden en om deze te helpen herontwikkelen. Minimaal om verloedering te voorkomen of te verhelpen. Aan de andere kant gaat het erom de krimpregio's als laboratoria te gebruiken om nieuwe erfgoedzorgstrategieën te ontwikkelen voor een nationale toekomst. Een toekomst waarin leegstand en krimp een steeds belangrijkere rol zullen spelen.

In de bijlagen hieronder treft u een aantal voorbeelden en pilots uit Dongeradeel, Sas van Gent en Nagele.

BijlageGrootte
Krimp in beschermde dorpsgezichten van Dongeradeel - Cultuurhistorische verkenning (RCE, 2012).pdf4.57 MB
Voorsorteren op krimp - Dongeradeel (Magazine PP2011, p. 14).pdf3.46 MB
De Renaissance van Sas van Gent - De kracht van het kleine (Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 2011).pdf146.7 KB
Dorpsvisie Nagele (KAW, 2012).pdf2.09 MB