Naar de navigatie

Maatschappelijk vastgoed

De leegstand neemt snel toe. "Dagelijks groeit leegstand met een extra boerderij, wekelijks met twee kerken en maandelijks met een klooster", stelt het Nationaal Programma Herbestemming. Maar in de sfeer van de openbare gebouwen is dat net zo, vult Ronald Rietveld aan in Inspiring Space (2011: 54). Rietveld geeft aan dat de overheid met de grote hoeveelheid aan leegstaande openbare gebouwen een enorm onbenut potentieel bezit. Dit dossier is een kennisverzameling met betrekking tot de herbestemmingsopgave van de (toekomstige) leegstaande gebouwen van de overheid.

In het deel 'Casuïstiek' komt een aantal gebouwtypen afzonderlijk aan bod: bestuursgebouwen, gerechtsgebouwen en gevangenissen. De verzameling van deze gerealiseerde herbestemmingsopgaven laat uiteenlopende mogelijkheden zien van nieuw leven voor gebouwen die hun oorspronkelijke functie verloren hebben. In verschillende gevallen is het gebouw uit zijn 'comfort zone' gehaald. Dit veroorzaakt een interessant spanningsveld en maakt dit dossier uniek. Er zullen voorbeelden worden gepresenteerd waarin het collectief bezit particulier bezit wordt en een openbaar gebouw daardoor niet altijd zijn openbare functie kan behouden. Aan de andere kant maken we kennis met voormalige gevangenissen die herbestemd zijn tot een gebouw met een openbare functie. Een herbestemming geeft het gebouw dus terug aan de stad, maar het omgekeerde doet zich ook voor.