Naar de navigatie

Netwerk

Bouwstenen voor Sociaal
Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, waaronder gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg.
www.bouwstenenvoorsociaal.nl

De Wijkplaats
De Wijkplaats is een netwerk van doeners en denkers in publiek vastgoed. De Wijkplaats wil lokale partijen helpen met ideeën, concepten en oplossingen. De missie is om gastvrije en attractieve plaatsen te creëren waar mensen graag (samen) komen.
www.wijkplaats.nl

Maatschappelijk Vastgoed
Maatschappelijk Vastgoed is een landelijk platform om vraag en aanbod bij elkaar te brengen van onroerend goed met een maatschappelijke bestemming.
www.maatschappelijkvastgoed.nl

Rijksvastgoedbedrijf
De Rijksgebouwendienst gaat fuseren met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Het RVOB is verantwoordelijk voor de (gebieds)ontwikkeling, het beheer en de aan- en verkoop van rijksgronden en -gebouwen. De RGD beheert en ontwikkelt de vastgoedportefeuille van het Rijk. Het Rijksvastgoedbedrijf wordt in 2014 operationeel.
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.
www.vng.nl