Naar de navigatie

Nieuwe functies

Overheidsgebouwen worden op zeer uiteenlopende wijzen herbestemd. De nieuwe levensfase van een gebouw dat zijn functie heeft verloren en wordt herbestemd is onder te verdelen in twee categorieën. De eerste mogelijkheid is het doorzetten van de lijn van de geschiedenis. Er wordt in zo'n geval een logisch voortgaande bestemming voor het vrijgekomen gebouw gekozen waardoor het gebouw nagenoeg ongewijzigd blijft. Er resulteert een facelift voor de cultuurhistorie. De tweede mogelijkheid is een fundamentele metamorfose van het gebouw en de voormalige functie. Er doet zich niet een facelift van de cultuurhistorie voor, maar oud en nieuw gaan samenwerken. De twee categorieën kunnen worden aangevuld met 'Tijdelijk gebruik', een unieke nieuwe functie die steeds meer wordt toegepast.