Naar de navigatie

Ontwerp

De tijd van groei en nieuwbouw is voorbij. Transformatie en herbestemming van gebouwen en gebieden is de belangrijkste nationale opgave voor de komende jaren. Het ontwerp en de ontwerper spelen een belangrijke rol in deze opgave en het vinden van oplossingen. In dit dossier in opbouw vindt u een analyse van 10 herbestemmingsprojecten door BNA onderzoek specifiek op de rol van de architect bij herbestemmingsopgaven. Daarnaast een aantal publicaties over herbestemming en ontwerp.