Naar de navigatie

NetwerkErfgoedcentrum voor Nederlands kloosterleven

Centrum voor geschiedenis en betekenis van kloosterlingen in Nederland. De Nederlandse kloostergemeenschappen brengen hier gezamenlijk hun archieven, boeken en voorwerpen bijeen.
www.erfgoedkloosterleven.nl

Herbestemde kerken in Overijssel

Website met als doel informeren en inspireren om herbestemming van kerken te bevorderen. Het is een initiatief van de provincie Overijssel en kennis- en adviesorganisatie Het Oversticht.
www.herbestemdekerkeninoverijssel.nl

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Koepelorganisatie van religieuze instituten met een katholieke signatuur.
www.knr.nl

Reliwiki

Database met informatie over en foto’s van religieuze gebouwen.
http://reliwiki.nl/

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nationaal kennisinstituut voor archeologie, monumenten, cultuurlandschap en roerend erfgoed.
www.cultureelerfgoed.nl

Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed

Organisatie die kennis, professionaliteit en financieringscapaciteit bundelt om religieus erfgoed in Nederland te behouden en van een passende, nieuwe (neven)bestemming te voorzien.
www.bhre.nl

Stichting Kerkelijk Kunstbezit (SKKN)

Bevordert de belangstelling voor en kennis over religieuze objecten. De stichting beheert een register van het kunst- en cultuurbezit in Nederlandse kerken en kloosters.
www.religieuserfgoed.nl

Taskforce toekomst kerkgebouwen

Landelijk opererend onafhankelijk burgerinitiatief. Zet zich in voor behoud van kerken en kloosters. Geeft informatie, expertise en steun aan lokale groepen en instellingen die zich hier ook voor inzetten.
toekomstkerkgebouwen.nl

Vereniging Beheerders in Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK)

Landelijke vereniging van eigenaren en beheerders van monumentale kerken. Verzamelt en verspreidt kennis over multifunctioneel gebruik van monumentale kerken. In toenemende mate besteedt de vereniging ook aandacht aan herbestemming.
www.vbmk.nl

Stichting Future for Religious Heritage

Netwerk van organisaties uit Europese lidstaten dat zich richt op kennisuitwisseling en agendering op Europees niveau.
www.futurereligiousheritage.eu