Naar de navigatie

Tijdelijk gebruik

De laatste jaren wordt tijdelijk gebruik steeds vaker ingezet als alternatieve manier van ontwikkelen waarbij vanuit een beheersituatie een nieuwe toekomst – concept, gebruikersgroep, markt - wordt ontwikkeld. Met lage investeringen en soms door 'trial and error', maar wel met het doel met het gebouw toegevoegde waarde te creëren. Dat lukt op diverse plaatsen in Nederland – en in het buitenland – zoals recente artikelen in Building Business en Renda laten zien.

Zinvol gebruik 'in de tussentijd'

Veel gebouwen komen leeg te staan zonder duidelijkheid over een nieuwe toekomst. Ook als er plannen zijn, laat realisatie vaak op zich wachten. De economische crisis heeft geleid tot extra leegstand, maar heeft vooral tot gevolg dat veel bestaande plannen voor de toekomst onzeker zijn geworden. Die omstandigheden leiden ertoe dat eigenaren tegenwoordig vaker besluiten om het gebouw niet leeg te laten staan, maar 'in de tussentijd' zinvol te laten gebruiken, tijdelijk totdat het gesloopt, herontwikkeld of herbestemd wordt. Dat is beter voor het gebouw, gaat verval en verloedering tegen, de eigenaar bespaart kosten en inzet voor bepaalde doelgroepen draagt bij aan een goede verstandhouding met het gemeentebestuur.

Creëren toegevoegde waarde

Tijdelijk gebruik is niet nieuw. In het verleden werden leegstaande gebouwen vaak gekraakt of antikraak bewoond. Talloze monumenten zijn van de sloop gered doordat het kraken ervan zorgde voor de noodzakelijke bedenktijd. Nu de Wet Kraken en Leegstand (oktober 2010) kraken verbiedt, en de herziene Monumentenwet (2011) geen aanwijzingsverzoek meer kent, is tijdelijk gebruik een manier om monumenten en karakteristieke panden in stand te houden.

Tijdelijk gebruik wordt kortom steeds vaker ingezet door pioniers. Dat kunnen de eigenaren zijn, maar steeds vaker zijn het gebruikers die initiatieven nemen. Opvallend is het enthousiasme waarmee zij dat doen.