Naar de navigatie

Kennisagenda Tijdelijk gebruik 2012

Tijdelijk gebruik van vastgoed vraagt om nieuwe kennis, beleid en praktijk. Het Nationaal Programma Herbestemming wil bestaande kennis ontsluiten en initiatiefnemers ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe kennis. In 2011 zijn ruim 25 initiatiefnemers van een groot aantal tijdelijke projecten geïnterviewd. Hun ervaringen zijn de basis voor het kennisdossier en enkele artikelen in vakbladen. In 2012 volgen we een aantal veelbelovende initiatieven om verder te werken aan de Kennisagenda en kennis te ontwikkelen op een aantal vraagstukken die initiatiefnemers noemen als ontbrekende kennis.

Financiële vraagstukken zijn hierbij erg belangrijk, zoals moge blijken uit het onderstaand overzicht:
1. Een overzicht van kentallen voor kosten en opbrengsten bij tijdelijk gebruik.
2. Wat zijn kansrijke verdienmodellen? Kan het resultaat van een USP, placemaking, huurdersbegeleiding en community-opbouw worden omgezet in harde businesscases?
3. Hebben monumentale gebouwen een betere uitgangspositie dan gewone gebouwen?
4. Bij tijdelijk gebruik zit de waardeontwikkeling vaak niet in de stenen. Maar waar dan wel in en hoe kan een initiatiefnemer waarde vasthouden? En ervan profiteren?
5. Betaalt pionieren zich na een tiental jaren uit in groter dan gemiddelde waardeontwikkeling van het vastgoed? Veelgehoord, maar zelden bewezen. NPH wil samen met kennisinstituten bewijsmateriaal verzamelen en op zoek waarom het soms wel lukt en soms niet.
6. Documenteren praktische oplossingen voor wet- en regelgeving.
7. Wat kunnen we leren van tijdelijke projecten in het buitenland?

Help mee de Kennisagenda te vullen
Het beantwoorden van die vragen kunnen we niet alleen. We houden ons aanbevolen voor informatie over projecten, interessante literatuur of artikelen of personen die we wat u betreft zeker eens moeten spreken. Voor tips, vragen en informatie kunt u contact opnemen via info@herbestemming.nu.