Naar de navigatie

Mogelijke programma's/functies

Tijdelijk wonen in kantoren kan!
Opvallend is dat er - nog - weinig voorbeelden van tijdelijk wonen zijn. Mogelijke oorzaak is dat veel mensen denken dat dit financieel niet mogelijk is of niet gewenst als gevolg van de rechtsbescherming van de huurder. Gerealiseerde voorbeelden laten zien dat tijdelijk wonen in kantoren mogelijk is. Voorbeelden zijn de Archimedeslaan in Utrecht, het grootste studentenhuis van Utrecht en Go-West, tijdelijk huisvesting van 460 studenten in het voormalige Actagebouw in Amsterdam. Door campus- en tijdelijke contracten aan te bieden, geniet de bewoner rechtsbescherming (en kan soms huursubsidie ontvangen) en is de eigenaar verzekerd dat het gebouw aan het eind van de gebruiksperiode leeg opgeleverd wordt.

Nieuwe werken en creatieve economie
Tijdelijk gebruik, het Nieuwe Werken en de creatieve economie sluiten wonderwel op elkaar aan. Goedkope ruimte en flexibele voorwaarden zijn belangrijk voor kleine, startende bedrijven en het ene bedrijf trekt het andere aan. Meerwaarde ontstaat als gebruikers elkaar wat te bieden hebben. Leegstaande gebouwen lijken uitermate geschikt om innovatie te programmeren die - als het goed is - leidt tot innovatie en groeiende bedrijven.

Niet alle functies gaan samen
Welke functies samengaan en niet is afhankelijk van het gebouw en het concept. Duidelijk is dat op dit punt nog veel kennis te ontwikkelen is. Het mixen van commerciële, ambachtelijke en culturele functies - startende bedrijven en kunstenaars - gaat in veel projecten goed samen. Het organiseren van ontmoetingsplekken daarin, al dan niet gecombineerd met horeca, functioneert in de regel naar behoren. Het combineren van commerciële en maatschappelijke functies is veel lastiger. WerkLeerprojecten zijn in diverse projecten met succes ingepast, een buurtcafé, tussenschoolse opvang en informatiepunten voor maatschappelijke opvang kunnen tot een uitstraling leiden waar commerciële partijen zich minder door aangetrokken voelen. In sommige projecten lukt het om permanent gebruik en evenementen voor grote groepen bezoekers te combineren, zij het in verschillende delen (soms verdiepingen) van het gebouw en onder de voorwaarde dat de groepen geen overlast van elkaar hebben.

Bekijk ter inspiratie een lijst met mogelijke programma's.