Naar de navigatie

Motieven en voor-/nadelen

Motieven en voordelen
In de praktijk zijn er vele motieven om een gebouw niet leeg te laten staan maar tijdelijk te gebruiken. Voor de eigenaar zijn de meest voor de hand liggende het vermijden van kosten en verval van het gebouw tegen te gaan. Uit de praktijk blijken ook andere partijen belang te hebben bij tijdelijk gebruik en meer motieven - vaak tegelijkertijd - een rol te spelen om tot tijdelijk gebruik te besluiten.

Tussentijd

Kwartiermaken

Kosten besparen

Gebouwen op de mentale kaart zetten

Beschikbare ruimte gebruiken

USP en identiteit ontwikkelen

Omgeving een impuls geven

Interactie tussen gebruikers bevorderen

Functies stimuleren

Gebruikers omgeving voor groei en ontwikkeling bieden

Monument waardigheid teruggeven

Nieuwe verdienmodellen

Tussentijd gebruiken als onderzoeksperiode

Basis leggen voor waardecreatie op termijn

Sloop tegengaan, tijd winnen

 

Tijdelijk kan permanent worden

 

Nadelen
Zijn er ook nadelen aan tijdelijk gebruik? Vanuit perspectief van de eigenaar wel. Tijdelijk gebruik bespaart weliswaar kosten en kan een nieuwe bron van inkomsten opleveren, maar het kan ook betekenen dat de kans op een beter-betalende huurder kleiner wordt. Voor beleggers kan dit tot gevolg hebben dat de (taxatie)waarde van het gebouw daalt, met alle gevolgen voor winst- en verliesrekening, balans en financiering van dien. Succesvol tijdelijk gebruik kan zich ook ontwikkelen tot concurrent van definitieve herbestemming.