Naar de navigatie

Netwerk

TransformatieTeam
Het TransformatieTeam is een samenwerking van zelfstandige specialisten met bewezen ervaring en ruime kennis op het gebied van (tijdelijke en permanente) transformatie van kantoor-en bedrijfsruimte naar woonfunctie, al dan niet gecombineerd met kleinschalige werkruimte/bedrijfsverzamelfunctie.
www.transformatieteam.nl

Platform31
Platform31 (toen nog SEV) startte het experiment 'Wonen buiten kantoortijd' om het omzetten van kantoorruimte naar (tijdelijke) woonruimte te verruimen en te versnellen.
http://sev.platform31.nl/nieuws/nieuws.asp?code_nws=1737

Bureau Broedplaatsen
Bureau Broedplaatsen is een onderdeel van de gemeente Amsterdam. Zij heeft tot taak meer betaalbare ateliers en (woon-) werkruimtes voor kunstenaars en broedplaats groepen te realiseren.
Het Bureau doet dit in samen- werking met de doelgroep- organisaties, stadsdelen, centrale diensten, corporaties, makelaars, ontwikkelaars en banken.
www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/bureau-broedplaatsen

Stichting Tijdelijk Wonen
Er is een tekort aan betaalbare woonruimte voor jongeren. Tegelijkertijd staan veel kantoorgebouwen leeg. Het grootste deel daarvan is door veroudering niet meer verhuurbaar als kantoor. Leegstand van kantoren kost eigenaren geld en zorgt voor achteruitgang van de omgeving. STW verandert deze leegstaande kantoorruimte in huisvesting voor jongeren. Zo lost de stichting woningnood én leegstand op.
http://stichtingtijdelijkwonen.nl

Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling
Het Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling staat voor innovatief hergebruik van de gebouwde omgeving. Het platform richt zich op stedelijke ontwikkeling die inzet op transformatie zonder eindbeeld. Het platform pleit voor een stedenbouw die bestaande kwaliteiten en gebruikers een rol laat spelen en leegstaande gebouwen en gebieden innovatief benut. Het platform ziet tussentijds gebruik als ontwikkelkracht. Het platform wisselt kennis uit, ontwikkelt en agendeert kennis rondom tussentijds gebruik van de gebouwde omgeving.
www.tussentijdinontwikkeling.nl