Naar de navigatie

Wat is tijdelijk gebruik?

Er is geen eenduidige definitie van tijdelijk gebruik. Dit kennisdossier beperkt zich tot gebouwen die door de eigenaar ‘tijdelijk’ worden aangeboden in afwachting van een andere, meer definitieve bestemming. Die periode kan vooraf bepaald zijn, bijvoorbeeld omdat het bestemmingsplan een langere periode niet mogelijk maakt. Dit is veelal het geval indien artikel 3.22 in de Wro wordt ingezet. Deze is nu, eind 2011, nog gemaximeerd op 5 jaar. De overheid werkt echter aan aanpassing van die termijnen. De gebruiksperiode kan ook onbepaald zijn. Er zijn ook voorbeelden waar de initiatiefnemers een periode van 15 jaar uittrekken om een gebouw en gebied op de kaart te zetten.

Het organiseren van tijdelijk gebruik zelf kan overigens snel. De Dépendance in Het Schieblock was binnen enkele weken geopend. Het bestemmingsplan stond dergelijk gebruik toe. Maar ook indien het bestemmingsplan niet in de tijdelijke functie voorziet, kan het snel gaan. De bouwvergunning voor tijdelijke woningen in voormalig opleiding/kantoorgebouw Acta is binnen zes maanden na het voorontwerp afgegeven. De eerste bewoners kunnen er binnen een jaar wonen.