Naar de navigatie

Juridische positie gebruiker

De term 'tijdelijk gebruik' verwijst ook naar de juridische positie van de gebruiker. Veel eigenaren willen het gebouw wel tijdelijk in gebruik geven, mits geborgd is dat het gebouw ook leeg beschikbaar komt zonder hoge kosten en/of ingewikkelde procedures wanneer een definitief gebruik aan de orde is. Veel tijdelijk gebruik is gebaseerd op een bruikleenovereenkomst of een huurcontract voor bepaalde tijd - afgesloten tussen eigenaar en gebruiker - waarin een aantal rechten uit Burgerlijk Wetboek en huurrecht niet van toepassing worden verklaard. Zelfs is het voor wonen mogelijk contracten af te sluiten voor een bepaalde duur waarbij de gebruikers zelfs de mogelijkheid hebben huursubsidie aan te vragen.

Meest voorkomende periodes zijn vijf tot tien jaar tijdelijk gebruik. Wanneer het gaat om een periode korter dan drie jaar wordt het lastig om noodzakelijke investeringen terug te verdienen. Periodes langer dan 15 jaar zijn onbekend, maar dat kan ook een psychologische barrière zijn.