Naar de navigatie

Sociaal-maatschappelijke rol

Monumentale gebouwen die leeg staan in afwachting van nieuw gebruik kunnen ook een sociale rol vervullen. Omwonenden hebben vaak een mentale band met het leegstaande gebouw omdat ze er bijvoorbeeld hun hele leven gewerkt hebben (ENKA in Ede, Philips-werknemers StrijpS in Eindhoven).

Tijdelijk gebruik biedt de kans om kennis te maken met leegstaande monumentale gebouwen, het verleden te ervaren en te wennen aan de verandering. Mensen leven in het nu en voelen zich vaak verbonden met - zijn 'mentaal eigenaar' van - het oude gebouw. Vooral bij monumenten die een uiting zijn van geschiedenis en cultuur kunnen die gevoelens sterk zijn. Tijdelijk gebruik kan in die behoefte voorzien en speelt een grote sociale en maatschappelijke rol.

Voorbeeld
In Nordrhein-Westfalen hebben eigenaren van leegstaande panden toegestaan dat kunstenaars, buitenlandse studenten en andere specifieke groepen een jaar lang gratis konden werken en wonen in lege panden in de stad (2-3 Strassen). Als project voor de Internationale Bau Austellung (IBA) moesten deze nieuwe bewoners en bewoners uit de buurt in een dagelijkse rapportage weergeven hoe zij die plek ervoeren. Hierover is een dik boekwerk gepubliceerd. Veel mensen bleven omdat ze een meerwaarde ervoeren in het wonen in deze woningen. Voor dit project is samengewerkt met de gemeentelijke woningbouwverenigingen (Kommunal Wohnungsgesellschaften). Eén van de lessen is dat het eigendom van een object ook mentaal eigendom behelst, terwijl er meestal geredeneerd wordt vanuit het economische en juridische eigendom.