Naar de navigatie

Bestemmingswijziging

Tijdelijk gebruik kan ook gebaseerd worden op een nieuwe bestemming. Ook een combinatie van vrijstelling (snel beginnen), gevolgd door bestemmingswijziging is mogelijk. Over de mogelijkheden om een bestaand bestemmingsplan ten behoeve van herbestemming te wijzigen of er vanaf te wijken is uitgebreid gerapporteerd door Stadig en Minderhout (zie H-team Notitie 'Herbestemming, regelgeving en gemeente' hieronder). Samengevat onderscheiden zij de volgende mogelijkheden:

a. wijzigen bestaand bestemmingsplan voor een heel gebied
b. flexibilisering van het bestemmingsplan (wijzigingsbevoegdheid)
c. postzegelbestemmingsplan voor een concreet leegstaand gebouw
d. Wabo-anticipatie
e. Wabo-projectbesluit
f. structuurvisie in combinatie met b of d
g. regeling kruimelgevallen