Naar de navigatie

Toetsing aan Bouwbesluit en Gebruiksbesluit

Het Bouwbesluit 2003 stelt minder zware eisen aan tijdelijke bouwwerken dan aan permanente bouwwerken. Tijdelijk bedoelde bouwwerken moeten wel minimaal voldoen aan de eisen van bestaande bouw. Als criterium voor het bepalen of een functie wel of niet tijdelijk is, geldt het bestemmingsplan. Als er sprake is van tijdelijke vrijstelling of ontheffing, dan wordt verondersteld dat het bouwwerk niet permanent is.

De regelgeving laat door de formulering 'ten minste niveau bestaande bouw' ruimte voor hogere eisen. In de praktijk stellen gemeenten voor een aantal veiligheidsaspecten hogere eisen dan die voor bestaande bouw. Tijdelijk gebruik wordt in de praktijk nogal eens geassocieerd met 'onbeheerd en onveilig', hetgeen tot aanvullende eisen kan leiden. De formulering van het Bouwbesluit laat dit toe. Indien in het gebouw ook een werk- en/of combinatie van functies gewenst is, is bovendien een gebruiksvergunning noodzakelijk die eveneens aanvullende eisen met zich mee kan brengen. Voor alleen woningen is (formeel) geen gebruiksvergunning nodig.