Naar de navigatie

Wet- en regelgeving

Dit dossier geeft een uitleg van wet- en regelgeving die voor de herbestemmingspraktijk van belang is, zoals Bouwbesluit 2012 en de Wet geluidhinder.