Naar de navigatie

Afwijkmogelijkheden voor monumenten

Voor verbouw van een monument gelden in principe dezelfde voorschriften als voor een normaal bouwwerk. Wel bestaat er de mogelijkheid om in de Omgevingvergunning voor verbouw van het monument lagere eisen te stellen, in afwijking van het Bouwbesluit. De Omgevingvergunning voor het monument overrulet dan als het ware de voorschriften in het Bouwbesluit (artikel 1.13). Op die manier kunnen een trap die niet aan de eisen voor bestaande bouw voldoet, een monumentale gevel die niet voldoende isoleert en deuren van een kerk die naar binnen openen, toch gehandhaafd blijven.

Deze ontheffingen kunnen wel consequenties hebben voor het gebruik, denk bijvoorbeeld aan de verminderde vluchtcapaciteit. Ook kan het niet halen van een bepaald kwaliteitsniveau, denk aan het energielabel, gevolgen hebben voor de afzetmogelijkheden.