Naar de navigatie

Welke eisen bij verbouw?

Zodra een gebouw fysiek aangepast wordt om de nieuwe functie te accommoderen, is een Omgevingvergunning vereist. De delen van het gebouw die verbouwd worden - of dat nu is om aan niveau bestaande bouw te voldoen, omdat de initiatiefnemer het gebouw wil aanpassen of zelf een hogere kwaliteit wil realiseren - moeten dan minimaal voldoen aan de verbouwvoorschriften.

Het verbouwniveau geldt dus alleen voor die delen die fysiek gewijzigd worden. Dat volgt uit artikel 4 van de Woningwet. De delen die ongewijzigd blijven, hoeven alleen te voldoen aan de eisen voor bestaande bouw. Voor een klein aantal afdelingen geldt dat geen verbouwniveau is vastgelegd. Op deze kwaliteitsaspecten wordt het verbouwplan altijd getoetst aan de nieuwbouwvoorschriften (*).

(*) Is de hoofdregel voor de hoofdstukken 2 t/m 5. Voor hoofdstuk 6, de voorschriften voor installaties, is bepaald dat bij verbouw het rechtens verkregen niveau van toepassing is, tenzij het gebouw geheel vernieuwd wordt.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

BijlageGrootte
Bouwbesluit 2012 - Schema 2.jpg28.33 KB